آدرس آزمایشگاه :خیابان پاسداران - خیابان کلاهدوز - چهارراه اختیاریه - مرکز جراحی افرا - طبقه سوم

آزمایشات

Tests

پنل ها

بخش ها

آزمایشات جدید